تجهیزات پزشکی ACON

دستگاه تست قند ایکان On Call Plus دستگاه تست قند ایکان On Call Plus

دستگاه تست قند ACON مدل On Call Plus

قیمت 67٬000 ‎تومان

دستگاه تست قند ACON مدل On Call Plus

دستگاهی کار آمد با نتایج قابل اطمینان از کمپانی اکان آمریکا با خون مورد نیاز بسیار کم- درحد 1 میکرولیتر- با ایجاد درد حداقلی و خونگیری راحت.