دریافت مجوز اینماد از وزارت صنعت معدن و تجارت و مجوز ساماندهی رسانه های دیجیتال از وزارت ارشاد اسلامی

دریافت مجوز IMED فروش تجهیزات پزشکی و درمانی از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت غذا و دارو

ایمد

دریافت مجوز ارائه انواع خدمات و کالا در حوزه سلامت بر بستر فضای مجازی (سایبری) از اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی کشور

مجوز