تجهیزات پزشکی Ambu

آتل سر و گردن آمبو Mini Perfit Ace

آتل سر و گردن آمبو مدل Mini Perfit Ace

قیمت 398٬000 ‎تومان

آتل سر و گردن آمبو مدل Mini Perfit Ace

آتل سر و گردن آمبو مدل Mini Perfit Ace ثابت نگه دارنده ی محکم مهره های گردنی بوده و قابل استفاده برای اطفال می باشد همچنین اندازه ی آن به صورت آسان و دقیق در دوازده سایز قابل تنظیم است.

ساکشن دستی آمبو Res-Cue

ساکشن دستی آمبو مدل Res-Cue

قیمت 2٬837٬000 ‎تومان

ساکشن دستی آمبو مدل Res-Cue

ساکشن دستی آمبو Res-Cue سبک و قابل حمل بوده و عملکرد آن به صورت دستی می باشد.

ساکشن پایی آمبو Uni-Suction

ساکشن پایی آمبو مدل Uni-Suction

قیمت 2٬438٬000 ‎تومان

ساکشن پایی آمبو مدل Uni-Suction

ساکشن پایی آمبو مدل Uni-Suction قابل حمل بوده و برای شرایط اورژانسی ایده آل می باشد که کارکرد آن هم به صورت بادی توسط اکسیژن و هم به صورت دستی به وسیله ی دست یا پا می باشد.

آتل سر و گردن آمبو Perfit ACE

آتل سر و گردن آمبو مدل Perfit ACE

قیمت 233٬000 ‎تومان

آتل سر و گردن آمبو مدل Perfit ACE

آتل سر و گردن آمبو مدل Perfit ACE ثابت نگه دارنده ی محکم مهره های گردنی بوده و قابل استفاده برای تمامی بزرگسالان می باشد همچنین اندازه ی آن به صورت آسان و دقیق قابل تنظیم است.

ساکشن پایی آمبو Twin

ساکشن پایی آمبو مدل Twin

قیمت 5٬202٬000 ‎تومان

ساکشن پایی آمبو مدل Twin

ساکشن پایی آمبو Twin قابل حمل بوده و کارکرد آن به صورت پایی است که برای شرایط اورژانس ایده آل می باشد.